BES için maaştan ne kadar kesilecek?

2017 ile birlikte hayatımıza zorunlu olarak giren BES’le ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Zorunlu bireysel emeklilik için oluşturulan şartlar haberimizde yer alıyor. Tasarruf amaçlayan uygulamada önemli olan kısa vadede sistemden çıkmamak. 2 ay için zorunlu olan sistemde maaştan ne kadar kesinti yapılacak? İşte zorunlu bireysel emekliliğe dair tüm detaylar…

BES için maaştan ne kadar kesilecek?
Haber Tarihi: 1 Şubat 2017


BES uygulaması resmi olarak başladı. 45 yaş altı ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil oluyor Çalışanın cinsiyet farkı ayırt edilmeden maaş bodrosundaki rakama göre kesintşi yapılacak. Burada amaç tasarruf . Zorunlu Bireysel emeklilik aslında sadece işveren için zorunlu. Çalışanlar 2 ay sonra sistem çıkabiliyor. Ve 2 ay boyunca kesilen ödemeyi de geri alabiliyor. Peki bu ay maaşlardan ne kadar kesilecek. BES’in faydaları ve zararları neler? BES’in tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz…

KİMLER BES’E KATILACAK?

45 yaşın altındaki (1972 ve yukarı yıllarda doğanlar) tüm çalışanlar otomatik olarak sisteme girecek. Burada katılma tarihini çalıştığınız şirketin personel sayısı belirleyecek.   İlk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme geçecek.

Binden fazla çalışanı olanlar: 1 Ocak 2017

250-999 çalışanı olanlar: 1 Nisan 2017

100-249 çalışanı olanlar: 1 Temmuz 2017

50-99 çalışanı olanlar: 1 Ocak 2018

10-49 çalışanı olanlar: 1 Temmuz 2018

5-9 çalışanı olanlar: 1 Ocak 2019

Memurlar: 1 Nisan 2017

Mahalli idareler ve KİT’ler: 1 Ocak 2018

MAAŞTAN KESİNTİ OLACAK MI?
Her çalışanın prime esas kazancının (brüt maaşının) yüzde 3’ü kesilerek BES hesabına aktarılacak. 2017’de uygulanacak 1.777,5 TL’lik asgari ücrete göre en az kesinti 53 lira 32 kuruş olacak. En yüksek kesinti ise 340 lira olacak.

YASANIN ÇALIŞANLARA AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

BES Avantajları

• BES sistemi birikim yapmanıza yardımcı olur.

• Birikimleriniz %25 devlet katkı payı ile desteklenir, yani yapmış olduğunuz her katkı payı için %25 devlet katkısı elde edersiniz, devlet katkısı limiti aylık brüt asgari ücretinin %25’i kadardır.

• Bireysel emeklilik sistemi fonunuzu ve şirketinizi değiştirme hakkınız bulunur, herhangi bir ücret ödemeden başka bir şirkete geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca fonlarınızı istediğiniz zaman kontrol edebilir, fon yönetimini kontrol edebilirsiniz.
• BES ödemelerinizi bütçeniz doğrultusunda azaltabilir dilerseniz, bütçenizin yetmemesi durumunda dondurabilirsiniz.

• Bireysel emeklilik sistemi fonları vergiden de muaftır.

• BES sistemi özellikle para biriktirmekte zorlananlar için oldukça avantajlı olacaktır. Çünkü; böylece hem birikim yaparsınız hem de %25 devlet katkısı payını değerlendirmiş olursunuz.

BES Dezavantajları

• Bireysel emeklilik sisteminden 10 yılı doldurmadan çıkmanız durumunda devlet ciddi miktarda kesinti yapar. Zor durumda kalmamanız durumunda çıkmamalısınız • Fonların iyi yönetilmemesi durumunda istediğiniz oranda gelir elde edemeyebilirsiniz.

• BES şirketleri yönetim kesintileri yapar. Bu kesintilerin oranı genellikle %8-10 aralığında yer alır.

2 AY SONRA ÇIKILABİLİR

Sistemde kalmak mecburi mi? 2 ay süreyle sistemde kalmak zorunlu olacak. Çalışanlar bu iki ay içinde çıkmak istediklerini söylerlerse kesintiler iade edilerek çıkış işlemleri yapılacak. Çalışanın cayma talebi alındıktan 10 gün sonra parası iade edilecek. İlk 3 yılda sistemden ayrılanlara devlet katkısı verilmeyecek. Devlet katkısı hakediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.

TÜM ŞİRKETLER İÇİN BU YASA GEÇERLİ Mİ ?

Çalışan sayısı belirtilmeksizin bütün işverenler 6740 sayılı BES kanununa göre işçisini BES sisteminden değerlendirmek ve yasal yükümlülükleri uygulamakla mecburidir Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler bu madde kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir. İşverenin bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk lirası idari para cezası uygulanır

İŞVEREN ÇALIŞANINI NASIL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL EDECEK ?

Buna göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek.

İşveren, çalışanını otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen bir BES şirketinin sunacağı emeklilik planına dahil edebilecektir.

ŞİRKETLERİN İK DEPARTMANLARINA BU SÜREÇTE NE TÜR GÖREVLER DÜŞÜYOR

sistemine dahil edilecek olanları sadece şirketler olarak değil bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan memurlarında dahil olduğu düşünüldüğünde bütün çalışanlar olarak değerlendirdiğimizde geçmişte daha önce Konut Edindirme Yardımı fonu olarak bilinen KEY olarak telaffuz edilen sistemin gelişmiş ve burada fark işverenden değil, işverence maaş ödemelerinde işçi payı kesilerek; kişinin doğrudan kendi bilgisi dahilinde yapılacağı göz önüne alındığında İK departmanları BES sistemi gereğince bordro düzenlenmesi aşamasında Kanunun emrettiği şekilde çalışmaları yapıp. Çalışanın onayını ve taşıyan belgeleri özlük dosyasına koyup, gerekli Bakanlıklara bildirim evraklarını yazılı ve internet ortamından bildirdikten sonra , çalışan adına yapılan kesintilerini BES hissedarı adına ilgili BES şirketi hesabına ödemek yükümlülüğü vardır.

ŞİRKETLER VE İK DEPARTMANLARI BU YASAYA HAZIR MI ?

BES kanuna uyum sağlamak adına yapılan ana hatlar belli olduğu için günümüz iletişim çağı olması hasebiyle alt donanımı bütünselleşmiş hiçbir şirket ve İK departmanının bu kanunun uygulamasında zorluk çekeceğini düşünmüyoruz ayrıca Yasaya entegre konusunda ilgili bakanlıklar kendi arasında koordine çalışması yaparak ortaya çıkacak noksanlıkların hızlı bir şekilde tamamlanmasının alt yapı çalışmaları bitirmiş bulunmaktadır.

Yazı hakkındaki yorumunuzu paylaşın...